Umowy można egzekwować na mocy przepisów prawnych dotyczących umów.

Większość umów prawnych jest pisemnych i podpisywanych przez zainteresowane strony, chociaż w niektórych okolicznościach uznaje się również umowy ustne za umowy prawne. Generalnie najlepiej jest sformalizować umowę na piśmie, zwłaszcza w przypadku bardzo wartościowych tematów lub skomplikowanych ustaleń. Z umów prawnych mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje, takie jak przedsiębiorstwa i korporacje. Każda umowa prawna musi być zawarta w sposób uczciwy dla obu stron i wolny od wszelkich oszustw, przymusu lub fałszywych oświadczeń.

Jakie są wymagania dotyczące umowy prawnej?

Co zrobić, jeśli umowa jest nieważna?

Aby umowa była ważna, musi spełniać określone wymagania, które są określone przez prawo. Jedna strona musi złożyć ofertę, a druga musi ją przyjąć. Zarówno oferta, jak i akceptacja muszą być wykonane w sposób jasny i jednoznaczny. Obie strony muszą się wzajemnie zgodzić na warunki umowy. Powinny być one jasne i zrozumiałe, co do terminów, słów i definicji użytych w umowie. Każda ze stron musi wymienić coś wartościowego. Na przykład jedna ze stron zazwyczaj świadczy usługi lub towary w zamian za płatność pieniężną. Ponadto niektóre umowy muszą mieć formę pisemną, aby były zgodne z prawem. Przykładami są umowy sprzedaży nieruchomości i umowy sprzedaży towarów o wartości powyżej określonej kwoty.

Jeśli umowa jest nieważna, może mieć poważne skutki dla obu stron. Istnieje wiele powodów, dla których umowa może zostać unieważniona. Głównym powodem jest niespełnienie jednego z powyższych wymagań. Na przykład, jeśli tylko jedna strona zgodziła się na umowę, umowa nie jest prawnie wiążąca. W zależności od okoliczności sąd często może unieważnić umowę.

Posiadanie umowy prawnej jest niezbędnym sposobem ochrony podczas każdego rodzaju umowy lub transakcji. Zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę, ważne jest, aby zrozumieć, jak działają umowy prawne, dlatego skorzystaj z pomocy, jakiej udziela adwokat, jeśli potrzebujesz pomocy z umową prawną lub jeśli chcesz złożyć pozew. Twój adwokat może zapewnić ci usługi prawne potrzebne w twojej sytuacji.