Firmy które mają problemy ze ściągnięciem należności mogą skorzystać z firmy windykacyjnej która będzie wiedziała w jaki sposób odzyskać skutecznie pieniądze.

Może być to windykacja polubowna, która może polegać na telefonie do dłużnika lub też wysłania mu pisma. W innym przypadku będzie to windykacja sądowa, kiedy uzyskamy prawomocny nakaz zapłaty który może stać się podstawą wszczęcia windykacji komorniczej. W przypadku postępowania komorniczego jest to postępowanie prowadzone przez komornika sądowego który może zająć konto bankowe lub mienie w celu sprzedaży i odzyskania pieniędzy.

Jak szybko i skutecznie ściągać należności?

Jak wyglądają etapy działań windykacyjnych?

Postępowanie polubowne jest to pierwszy etapy mający na celu odzyskanie należności od dłużnika. W tym przypadku często firma windykacyjna telefonuje do dłużnika w celu wyjaśnienia sprawy, niekiedy może dojść do szybkiego załatwienia problemu, dłużnik widząc kroki ze strony firmy windykacyjnej może szybko wpłacić pieniądze. W przypadku działań polubownych może zostać wysłany także listę, wezwanie do zapłaty. Będzie to ostateczny krok przed rozpoczęciem drogi sądowej dlatego też wiele osób które zalegają z płatnościami decyduje się je uregulować aby nie mieć nieprzyjemności jak również dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe będzie ostatecznym krokiem jeżeli inne drogi zawiodą. Z tej formy można skorzystać kiedy wierzytelność jest oczywiście potwierdzona, wynika ona przykładowo z umowy, została wystawiona odpowiednia faktura czy też rachunek. W tym przypadku może dojść do postępowania egzekucyjnego, komornik może wszcząć egzekucję wydaną przez odpowiedni sąd. W tym przypadku komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika, konto bankowe czy też składniki majątku. Warto zwrócić uwagę iż w przypadku postępowania sądowego i komorniczego kosztami zostanie obciążony dłużnik, co spowoduje wzrost kosztów. Dlatego też warto załatwić sprawę polubownie co będzie korzyścią dla wszystkich stron.

Oczywiście skuteczna windykacja to najczęściej windykacja polubowna kiedy udaje się szybko ściągnąć pieniądze, często po pierwszym kontakcie w ciągu kilku dni pieniądze zostają wpłacone. Dzięki temu można szybko odzyskać należności, czasem są to wypadki losowe takie jak choroba czy też inne które spowodowały opóźnienie w zapłacie.