Nauczyciele przedszkolni pracują z dziećmi, motywując je do nauki i przygotowując do szkoły podstawowej.

Muszą posiadać silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Kariera nauczyciela w przedszkolu wymaga tytułu licencjata w zakresie wczesnej edukacji i trzeba spełnić wymagania dydaktyczne.

Ile zarabia nauczyciel przedszkola

Nauczyciel w przedszkolu to bardzo odpowiedzialny zawód

Nauczyciele przedszkolni są odpowiedzialni za nauczenie dzieci podstawowych umiejętności, które przygotują je do klas szkoły podstawowej. Głównymi nauczanymi umiejętnościami są czytanie i matematyka, a nauczyciele tworzą plany lekcji, oceniają pracę uczniów, zarządzają zachowaniem w klasie i pracują z rodzicami, aby zapewnić przyszłym uczniom szkoły podstawowej sukcesy. Nauczyciele w klasach przedszkolnych mają wiele zadań i obowiązków. Instruuj uczniów indywidualnie i w grupach, dostosowując metody nauczania do różnych potrzeb i zainteresowań dzieci. Dzieci w przedszkolu uczą się podstawowych umiejętności, takich jak kolory, kształty, rozpoznawanie cyfr i liter, higiena osobista i umiejętności społeczne. W przedszkolu ocenia się również, zachowanie, rozwój społeczny i zdrowie fizyczne dzieci.

Nauczyciel w przedszkolu musi również ustalić i egzekwować zasady zachowania oraz zasady i procedury w celu utrzymania porządku wśród uczniów. Trzeba również zidentyfikować dzieci wykazujące oznaki problemów emocjonalnych, rozwojowych lub zdrowotnych i omówić je z przełożonymi, rodzicami lub opiekunami oraz specjalistami zajmującymi się rozwojem dziecka. W przedszkolu trzeba również zaplanować i przestrzegać planów zajęć, aby dzieci odpowiednio przygotować do dalszej nauki w szkole podstawowej.

Wynagrodzenie nauczycieli w przedszkolu jest zróżnicowane i zależy od wykształcenia, stażu pracy, ilości dzieci w placówce, a także od tego, czy przedszkole jest prywatne czy państwowe. Zazwyczaj na jedną grupę dzieci przypada jeden lub dwóch nauczycieli oraz pracownicy asystujący, którzy pomagają dzieciom w organizacji zajęć i zabaw oprócz nauki. Z pewnością jest to praca niezwykle odpowiedzialna, może bowiem od nauki w przedszkolu zależeć umiejętność przyswajania wiedzy i funkcjonowanie dziecka w szkole.